School Hour
-

A3 小学生経験者クラス
-
福島 暁 Takashi Fukushima 福島 暁 Takashi Fukushima

A1 イントロ to ENGLISH
-
福島 暁 Takashi Fukushima 福島 暁 Takashi Fukushima

A2 低学年経験者クラス
-
福島 暁 Takashi Fukushima 福島 暁 Takashi Fukushima

A2 低学年経験者クラス
-
福島 暁 Takashi Fukushima 福島 暁 Takashi Fukushima

C1P 中学生プライベートレッスン
-
福島 暁 Takashi Fukushima 福島 暁 Takashi Fukushima

C1P 中学生プライベートレッスン
-
福島 暁 Takashi Fukushima 福島 暁 Takashi Fukushima

B1 小学生イントロ to ENGLISH
-
福島 暁 Takashi Fukushima 福島 暁 Takashi Fukushima

D1P 高校生プライベートレッスン
-
福島 暁 Takashi Fukushima 福島 暁 Takashi Fukushima

D1P 高校生プライベートレッスン
-
福島 暁 Takashi Fukushima 福島 暁 Takashi Fukushima

カテゴリー: